Example

Dibinātājs

Dr Viktors Grigulis

Vadītāja

Ilze Iesalniece

Dejotaji

Agnese Edmonds
Andris Locs
Antra Avotiņa
Ariana Ezers
Arnis Koleda
Baiba Slava
Beāte Graube
Brenda Brakovska
Gökhan Coşar
Gunārs Lazdiņš
Gundega Kadakovska
Henriks Auziņš
Mājas lapas menedžeris
Ieva Albiņa-Alba
Administratore
Ilvija Dīcmane
Ilze Paņko
Indra Levite
Sociālo mediju menedžere
Ivars Zubkāns
Jānis Rautmanis
Katrīna Domiņa
Repetitore
Lelda Kapsis
Lia Buchanan
Tērpu pārzines asistente
Līze Meuse
Māra Graveniece
Mārtiņš Kalačs
Pauline Buchanan
Tērpu pārzine
Roberts Mencis
Sintija Struza
Pasākumu un izbraucienu organizātore