Example

Londonas latviešu tautas deju kopa "Londona Dejo" darbojas jau kopš 1977. gada.
To dibinājis Dr. Viktors Grigulis, kurš to vadīja līdz 2013. gada rudenim, kad vadību pārņēma Andra Zobens-East.
Kopš 2018. gada rudens kopu vada Ilze Iesalniece.
TDK "Londona Dejo" ir piedalījušies daudzos starptautiskos festivālos, kā arī nozīmīgajos Dziesmas Svētku lieluzvedumos Latvijā.
Esam uzstājušies Gernzijā, Grieķijā, Vācijā, Zviedrijā, Īrijā, Skotija, kā arī šeit vietējos britu pasākumos, kā piemēram, Temzas un ‘Dance around the World’ festivālos.
Regulāri bagātinam latviešu sarīkojumus ar mūsu priekšnesumiem un, pēc applausiem spriežot, vienmēr esam mīļi gaidīti.